دبیرستان دوره دوم دخترانه حضرت خدیجه کبری (س)
 

20 مرداد 1400

درخشش دبیران

جشنواره الگوی برتر تدریس
مولف: مدیر
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

18 مرداد 1400

مولف: مدیر
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

18 مرداد 1400

مولف: مدیر
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

18 مرداد 1400

مولف: مدیر
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

13 مرداد 1400

سه رقمی های کنکور مدرسه

معرفی رتبه های برتر کنکور 1400 دبیرستان
مولف: مدیر
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

11 مرداد 1400

مولف: مدیر
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

11 مرداد 1400

مولف: مدیر
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

6 مرداد 1400

سادات محترم مدرسه

عیدتان مبارک
مولف: مدیر
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

4 مرداد 1400

مولف: مدیر
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

4 مرداد 1400

کسب رتبه دبیر محترم سرکار خانم هدایی

جشنواره ی تجارب برتر تدریس
مولف: مدیر
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2