قوانین مدرسه

 

 

وضعیت ظاهری  و پوشش دانش آموز
 • حضور در مدرسه با ظاهری آراسته و داشتن لباس فرم و مقنعه  
 • عدم استفاده از وسایل تزیینی و تجملی
 • عدم انجام هرگونه آرایش و پیرایش
 • رعایت حجاب کامل و استفاده از پوشش برتر (چادر)

 

رعایت احترام و ادب 
 • رعایت ادب و احترام در هنگام سخن گفتن
 • ایستادن محترمانه به هنگام ورود معلم
 • انجام کلیه امور در کلاس با اجازه دبیر

 

رعایت قوانین حضور در کلاس
 • رعایت ادب  وحضور به موقع و قبل از معلم
 • توجه به نظافت فضای کلاس و میزها
 • همکاری فعال در امور محوله به دانش آموز

 

رعایت بهداشت 
 • رعایت بهداشت فردی (کوتاه بودن ناخن و مرتب بودن مو)
 • رعایت بهداشت عمومی (پاکیزگی و نظم در راهروها و کلاس ها و ...)

 

رعایت نظم
 • دانش آموز طبق ساعت مقرر در مدرسه و کلاس حضور داشته باشد
 •  
موارد انضباطی

در صورتی که مسئولیت نگهداری دانش آموز بر عهده ی یکی از والدین است، باید نامه ی حضانت ارائه شود.

از والدین تقاضا می شود جهت اطلاع از وضعیت آموزشی و انضباطی دانش آموز  با مدرسه در ارتباط باشند.

از دانش آموز می خواهیم کلیه ی نامه ها و دعوت نامه ها را به سمع و نظر خانواده  برساند.

استلزام به حفظ اموال  و ملزومات شخصی و عمومی.

 

 

 

 
 

دبیرستان محلی امن برای خانواده های بومی منطقه