دبیرستان دوره دوم دخترانه حضرت خدیجه کبری (س)
آزمون آنلاین/مسابقه

عربی 10 انسانی خرداد


   
 
آزمون آنلاین/مسابقه

عربی یازدهم انسانی خرداد


   
 
 

دبیرستان محلی امن برای خانواده های بومی منطقه

 
 
 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

عربی 10 ریاضی خرداد


 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

عربی 10 تجربی خرداد


 
آزمون آنلاین/مسابقه

عربی 11 تجربی خرداد


   
 
آزمون آنلاین/مسابقه

عربی 11 ریاضی خرداد


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.