چاپ خبر
دبیرستان شاهد حضرت خدیجه کبری (س) دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
افتخار آفرینی معلمین
کسب مقام معلم نمونه ی منطقه از طرف دو دبیر بزرگوار مدرسه
انتهای پیام/.